Služby

Požární ochrana a bezpečnost práce

  • Revize a opravy hasících přístrojů
  • Revize, opravy a montáž hydrantových systémů
  • Protipožární ochrana staveb
  • Prodej hasících přístrojů a příslušenství
  • Prodej hydrantových systémů a příslušenství
  • Dokumentace, školení a technické zprávy PO
  • Komplexní služby v PO
  • Prodej bezpečnostních i fotoluminiscenčních tabulek